Om föreningen

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Glasforskningsföreningen är en ideell förening som finansierar vetenskaplig forskning samt uppdrags- och utvecklingsarbete rörande glas och närstående material. Projekten ska främja glasnäringen i alla avseenden och forskningen och utvecklingsarbetet kan ske på universitet, teknisk högskola eller på andra vetenskapliga och industriella institut. Har du ett förslag på projekt med resultat som kan främja glasnäringen är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.  Styrelsen träffas cirka fyra gånger per år och beslutar under dessa mötet om vilka projekt som ska beviljas stöd.


Styrelse

Styrelsen träffas tre till fyra gånger per år
och beslutar vilka projekt som föreningen
ska finansiera. I styrelsen ingår:

Karin Lindskog, ordförande
Glasbranschföreningen, GBF

Kenneth Svensson
Glasma AB

Bernt Hermansen
Saint Gobain Sweden AB Isover

Pontus Lindberg
Paroc Group OY

Henrik Odd
Ardagh Glass Limmared AB

Anna-Lena Fransson
Glascentrum i Växjö AB

Alf Fajersson
Pernod Ricard

Utvecklas med medlemskap

Samarbetet med andra medlemmar ger en uppväxling av de egna resurserna, något som kan vara viktigt för företagets framtida marknadspositioner.
Ett medlemskap ger ett nätverk för utveckling.

Integritetsinställningscenter

Necessary

Advertising

Analytics

Other