Medlemskap

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Alla företag som bedriver tillverkning och/eller bearbetning av eller handel med produkter av glas och närstående material kan bli medlem i Glasforskningsföreningen. Föreningen har idag medlemmar som representerar stora delar inom glasindustrin. Medlemmarna är verksamma inom planglas-, konstglas-, bruksglas, förpacknings- och mineralullsindustrin.

Intresserad av ett medlemskap? Kontakta då föreningens ordförande Karin Lindskog, Glasbranschföreningen, karin.lindskog@gbf.se, eller tfn 070-693 9073.

Medlemsavgift

Medlemmar erlägger en årlig avgift (exklusive moms) som ger andelar i föreningen. För år 2017 är avgiften för en andel 40 000 SEK. Beloppet justeras årligen av medlemmarna vid forsknings-föreningens årsstämma. Medlemskap tecknas per kalenderår. Första året betalar medlemmen för det antal månader medlemskapet gäller. Medlemsavgiften erläggs en gång per år senast den 15 april.

Medlemsförmåner

Glasforskningsföreningen har ett samarbetsavtal med RISE Glas som ger medlemmarna rabatt på konsultuppdrag och glasteknisk utbildning hos RISE Glas. Föreningen har också en ledamot i forskningsstyrelsen för RISE Glas vilket innebär möjlighet att påverka strategiskt viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt inom glasområdet.

Uppsägning av medlemskap

Medlem kan utträda ur föreningen genom skriftligt meddelande detta till föreningens ordförande. Meddelandet skall vara ordföranden tillhanda senast 1 juli året före utgången av avtalet.

Integritetsinställningscenter

Necessary

Advertising

Analytics

Other