Glasforskningföreningen

Föreningen för forskning och utveckling av glas

Vi brinner för att ge
nya glasprojekt näring

.

Vi sätter kunskap i fokus för utveckling och forskning

Glasforskningsföreningen, Glafo, finansierar forskning och examensarbeten om glas och närstående material. Det kan handla om såväl planglas, konstglas, bruksglas, förpackningsglas eller mineralull.

Har du någon glasklar idé? Ansök om forskningsstöd.

.

Utvecklas som medlem i Glasforskningsföreningen

Vi en ideell förening som har till ändamål att främja och genomföra vetenskaplig forskning samt uppdrags- och utvecklingsarbete rörande glas och närstående material, i nära samarbete med universitet, tekniska högskolor, institut samt andra vetenskapliga och industriella organ. Bli en del av oss och skapa nätverk för utveckling inom glas.

Vi kan finansiera ditt examensarbete

Spännande projekt som vi finansierat

Vad är det vi är och att bidrar till?

Glasforskningsföreningen Glafo kan finansiera examensarbeten om glas och närstående material. Det kan var examensarbeten om alla typer av glas, det kan handla om såväl planglas, konstglas, bruksglas, förpackningsglas eller mineralull. Där ändamålet är att främja och genomföra vetenskaplig forskning samt uppdrags- och utvecklingsarbete rörande glas och närstående material.

Finansierade projekt av Glasforskningsföreningen

cykliska synsätt

Förstudie om hur man minskar mängden glas att gå till depoi

Alternativa smältmetoder

Tester för smältning av glas genom plasma- och induktionssmältning.