glasforskningsforeningen startsida

Fjärrstyr dator
Fjärrstyr dator

Glasforskningsföreningen Glafo är en ideell förening som har till ändamål att främja och genomföra vetenskaplig forskning samt uppdrags- och utvecklingsarbete rörande glas och närstående material.   Detta sker i nära samarbete med universitet, tekniska högskolor, institut samt andra vetenskapliga och industriella organ. Föreningen kan fokusera på områden där det enskilda företaget kan ha svårt att agera och gemensamt kan man satsa långsiktigt på mer visionära utvecklings- och forskningsutmaningar. Samarbetet med andra medlemmar ger alltså en uppväxling av de egna resurserna, något som kan vara viktigt för företagets framtida marknadspositioner. Ett medlemskap ger ett nätverk för utveckling.

Examensarbeten

Glasforskningsföreningen Glafo kan finansiera examensarbeten om glas och närstående material. Det kan var examensarbeten om alla typer av glas, det kan handla om såväl planglas, konstglas, bruksglas, förpackningsglas eller mineralull.

Har du någon idé om ett examensarbete – kontakta då föreningens ordförande Karin Lindskog.

Utvecklas med medlemskap

Samarbetet med andra medlemmar ger en uppväxling av de egna resurserna, något som kan vara viktigt för företagets framtida marknadspositioner.
Ett medlemskap ger ett nätverk för utveckling.